Creators Masterclass

Betingelser

Såfremt jeg indsender min idé til Creators Masterclass accepterer jeg nedenstående betingelser.

  1. Jeg bekræfter, at jeg har den fulde ophavsret til den indsendte idé. Der er ingen andre ophavsmænd eller rettighedshavere, hverken personer eller andre selskaber.

2. Idéen bryder ikke med nogen privatlivsrettigheder, copyright- eller andre tredjeparts-rettigheder.

3. Ved indsendelse af idé, accepterer jeg, at repræsentanter udpeget af Creators Masterclass/Laud People gennemlæser og behandler min idé.

4. Såfremt jeg udvælges til optagelse på Creators Masterclass, modtager jeg en mail fra den officielle mailadresse CreaM@laudpeople.dk.

5. Hvis jeg bliver valgt til Creators Masterclass, er jeg ikke forpligtet til at acceptere optagelsen.

6. Såfremt jeg bliver optaget på Creators Masterclass accepterer jeg, at idéen i denne periode ikke kan udbydes til salg/udvikling til tredjepart. Creators Masterclass/Laud People vil indgå særskilte aftaler med de optagne deltagere, som beskriver dette.

7. Såfremt Creators Masterclass/Laud People eller dets repræsentanter ønsker at indgå aftale om udvikling eller salg af en idé, sker dette først endeligt ved indgåelse af skriftlig kontrakt mellem de involverede parter.

8. Ved endt forløb er du stadig ejer af idéen og kan selv beslutte, hvordan eller med hvem du vil indgå kontrakt ved eventuelt produktion eller distribution af format.

9. Uanset ovenstående er jeg indforstået med, at mit materiale kan blive brugt uden nogen forpligtelse eller betaling til mig i det omfang at (a) ideen ligner eller indeholder elementer af et koncept, der allerede ejes af Laud People/dets repræsentanter eller er under udvikling på indsendelsestidspunktet, (b) at idéen eller elementer af idéen ikke er unik eller konkret nok til at være beskyttet som IP-rettighed, (c) er blevet offentliggjort af nogen på tidspunktet for indsendelsen, eller at (d) idéen allerede findes frit tilgængeligt.